Picture of Ondřej Petr
Ondřej Petr

Potřebujete kvůli rekonstrukci zabrat část chodníku, nebo jiné veřejné komunikace, ale nechcete platit zbytečné pokuty? Přečtěte si níže návod na bezproblémový průběh.

Určitě začněte jednat včas, minimálně více než jeden měsíc před začátkem umístění záborů. Výjimkou jsou však krátkodobé zábory (méně než 14 dní), které bývají vyřízeny během jednoho týdne. Co se týká záborů dlouhodobých (více než 14 dní), je zapotřebí dodržet správný postup.

Postup pro správné vyřešení záboru:

  • Jako první bod je dobré celou situaci několikrát zhodnotit, protože již na začátku se uvádí nejen pevný termín trvání, ale také délka, šířka a celková plocha.
  • Pokud jste splnily vše z prvního bodu, můžete začít vyplňovat žádost pro odbor koordinace se sídlem v ulici Řásnovka 8 na Praze 1. Mimo jiné je zapotřebí k vyplněné žádosti přiložit i situační plánek se zakresleným záborem a jeho mírami. Doporučuji použít výřez z katastrální mapy. Jenom upozorňuji, že pokud řešíte zábor na Praze 5, choďte o více jak hodinu před koncem úředních hodin. Tamní úřednice odchází domů mnohem dříve.
  • Po odevzdání výše uvedených formulářů Vám bude sděleno, jaké společnosti mají v tu samou dobu komunikaci zarezervovanou. Poté bude Vaší povinností tyto instituce zkontaktovat a vyžádat si od nich povolení, že s Vaším termínem záboru souhlasí.
  • Po získání všech souhlasů je zapotřebí vrátit se osobně opět na odbor koordinace na Praze 1, kde získáte formulář se kterým už půjdete na Technickou správu komunikací příslušné části Prahy, ve které budete zábor využívat. Tento proces trvá minimálně 20 dní, při kterých se informace o záboru vyvěsí na úřední desku, aby se předešlo pozdějším stížnostem z řad občanů. Zde s sebou už budete muset přinést i výpisy z obchodního rejstříku firem, kterých se to týká, musí být originál, nebo ověřená kopie. Poté následuje platba za nájem pro TSK daného obvodu.
  • V předposledním bodě je zapotřebí oznámit událost na úřadu městské části, ve které o zábor žádáte. Tam je zapotřebí donést výpis z obchodního rejstříku investora, zhotovitele i žadatele. Dále plné moci a stavební povolení, nebo rozhodnutí o umístění stavby.
  • Nakonec po uplynutí 20 denní lhůty se podepíše smlouva s TSK pro daný obvod a podepsaná se zanese na městský úřad. Následně Vám bude za 500 Kč vystaveno vyrozumění o povolení záboru a budete vyzváni k zaplacení nájemného pro tamní městský úřad (bývá to zpravidla dvojnásobek nájemného u TSK).

Po skončení stavby, nebo rekonstrukce, kdy zábor už nebude zapotřebí je potřeba zanést na koordinaci na Praze 1 vyjádření o ukončení záboru. Případně pokud skončíte dříve, než jste plánovali, budou Vám peníze za nevyužité dny vráceny.