Zásady ochrany osobních údajů

 1. Pan Ondřej PETR, adresa Ovčí Hájek 2169/36, 158 00 Praha 5, IČ: 2993082, zapsaná v ŽR vedeném Úřad městské části Praha 5, (dále jen ,,správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“), zpracovává tyto osobní údaje:

 

 • Jméno a příjmení;
 • Cookies;
 • IP adresa;
 • E-mail;
 • Telefonní číslo

 

 1. Jméno, příjmení, cookies, IP adresa, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě plnění za účelem vyplnění kontaktního formuláře na webových stránkách Správce – www.maklerondrej.cz

 

 1. Dále je také možné zpracovávat osobní údaje na základě plnění podepsané smlouvy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.

 

 1. Jméno, příjmení, cookies, IP adresa, telefonní číslo a e-mail lze zpracovat na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání newsletterů klientům pana Ondřeje PETRA. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno panem Ondřejem Petrem.

 

 1. Vezměte na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:

 

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu. Běžné internetové prohlížeče umožňují nastavení práce se soubory cookies,
 • Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • Požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů,
 • Na přenositelnost osobních údajů,
 • V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Správce osobních údajů: pana Ondřeje PETRA, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto podmínky a poučení o ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

 

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail: info@maklerondrej.cz

 

Aktuální verze zásad je vždy k dispozici na internetové adrese: www.maklerondrej.cz