ČLÁNKY

Co je to anuita

Abyste lépe pochopili, co to anuita je. Ukážeme si to na příkladu. „Letka lesních včel č. 254, která čítá 100 dělnic,